EU:n tietosuoja-asetus astui voimaan 25.5.2018

1.6.2018

 

25.5.2018 uudistunut tietosuoja-asetus sääntelee henkilötietojen käsittelyä kaikissa EU-maissa. Uuden lainsäädännön tarkoituksena on parantaa henkilötietojen suojaa.

Ihmiset voivat entistä paremmin hallita omien henkilötietojensa käsittelyä, ja samat tietosuojaoikeudet kuuluvat kaikille EU:n asukkaille. 

Yksi asetuksen merkittävimmistä asioista on henkilön oikeus saada rekisterin tiedot itselleen ja tulla unohdetuksi. Myös yhdistyksemme on valmistautunut uudistuneeseen tietosuojaan. 

 

Tutustu tarkemmin liitteenä olevaan tietosuojaselosteeseen.