Kevätkokous

  • ke 29.3.2023 klo 18
  • Runeberginkatu 15 A 1, Helsinki ja Teams - etäyhteys

Sääntömääräisessä kevätkokouksessa käsitellään vuoden 2022 toimintakertomus, vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapaudesta tilivelvollisille.  Kokoukselle hyväksyttäväksi esitettävät dokumentit tulevat noin viikkoa ennen kokousta luettavaksi sivulle www.uusimaa.keliakiayhdistys.fi/yhdistyksemme/vuosikertomus/

lmoittaudu kokoukseen viimeistään 28.3., jotta voimme hoitaa kokousjärjestelyt ja lähettää etäosallistujille kokouslinkin.