Vaikuta keliakiakorvauksen tulevaisuuteen!

12.2.2019

Keliakiaa sairastaville yli 16-vuotiaille aikuisille ei tällä hetkellä ole ruokavaliohoidon aiheuttamiin kustannuksiin kohdennettua tukea. Kelan maksama ruokavaliokorvaus lakkautettiin 1.1.2016 voimaan tulleen lakimuutoksen myötä osana valtion säästötoimenpiteitä. Alle 16-vuotiaat keliaakikot saavat kuitenkin edelleen vammaistukea Kelasta.

Keliakialiiton kanta on, että vuoden 2016 alusta lakkautettu keliakiakorvaus tulisi palauttaa kaikille keliakiadiagnoosin saaneille. 

Katso Keliakialiiton sivuilta mitä voit tehdä vaalikevään aikana, jotta keliakiakorvaus saataisiin takaisin!
 

Liitteet